אָפיס פון די שטיצן חכמים פעלד: מוסטער בריוו גט פּאַסן אין די דיסטריקט קאָורט פון