די חילוק אין די טעקסט פון די מעלדונג און די טעקסט באַשרייַבונג אין ענגליש - ברודער קלוג